Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

4.8 Afval

Het betreft hier huishoudelijk afval en geen bedrijfsafval. Aan gebruikers van de nieuwe woningen kan t.z.t. minicontainers voor gft- en restafval worden verstrekt.