Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

4.7 Geur

De locatie ligt in agrarisch gebied. In de omgeving zijn agrarische bedrijven aanwezig. Ten aanzien van geur is het bedrijf aan de Watervalweg 157 relevant. Dit bedrijf is gemeld onder het Besluit landbouw milieubeheer en moet ten aanzien van burgerwoningen in het buitengebied minimaal 50 meter aanhouden. Deze afstand wordt ruimschoots gehaald. De woningbouw is daarmee niet beperkend voor het bedrijf aan de Watervalweg 157.