Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

4.6 Geluid en trillingen

Het betreft hier geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. De akoestische gevolgen van het wonen op de omgeving hoeven daarom niet onderzocht te worden.
 
De te bouwen woningen zijn zelf wel gevoelige objecten die in het kader van de Wet milieubeheer beschermd worden. De geprojecteerde woningen komen in de plaats van noodwoningen. Feitelijk veranderd er aan de lokale situatie daarom niet zo veel. De omliggende bedrijven liggen op voldoende afstand waardoor akoestisch geen problemen worden verwacht.