Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

4.11 Parkeren

Uitgangspunt voor het berekenen van de parkeerbalans is de vastgestelde parkeernota. In de parkeernota wordt onderscheid gemaakt tussen centrumgebied en woonwijken rond het centrum. De locatie Watervalweg 165 ligt in het buitengebied en valt in de tweede categorie.
 
Per prijsklasse woning is de parkeernorm anders. Dure woningen hebben een parkeernorm van 2,2 parkeerplaatsen per woning, middeldure woningen een norm van 1.9 per woning en  goedkope woningen hebben een norm van 1,7.  
 
Uitgaande van de bouw van 2 goedkope, 3 middeldure en 2 dure woningen zullen er 14 parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gecreĆ«erd.