Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

3.1 Stedenbouwkundige invulling

De situering van de woningen is zodanig gekozen dat de bestaande wegenstructuur wordt begeleid. Deze woningen kunnen een inhoud van 600 m³ krijgen. Op het binnenterrein, rond het nieuwe erf, zijn kleinere woningen, met maximaal 400 m³ als inhoud, gesitueerd in een willekeurig patroon om geen blokkade te vormen naar het achterliggende gebied en boomgroep(en). Deze kleine woningen zijn gericht op het nieuwe centrale erf. Het erf dient ter ontsluiting van de woonpercelen en biedt ruimte voor het stallen van auto’s. In aansluiting op de bestaande bebouwing wordt voor de woningen gedacht aan een lage goot en een agrarische uitstraling. Daarmee wordt meer bedoeld dan een boerderijtype. De woningen krijgen een eigen uitstraling/karakteristiek, zodat het beeld ontstaat van een gegroeide situatie.
 
De bestaande schuren en hokken met een gezamenlijke oppervlakte van ca 865 m2 zullen worden gesloopt. In het bestemmingsplan wordt hiervoor ca 560 m2 aan bouwvlak terug gebracht.