Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

1.3 Karakter van het plan

Het plan heeft een gedetailleerd karakter. De plankaart en de voorschriften sluiten zoveel mogelijk aan bij de methodiek van het recent vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Midden West".