Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

Artikel 13 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Watervalweg 165

Aldus vastgesteld door de raad in de vergadering d.d.


Griffier,
mw. mr. J.A. Zuidema